Välkomna till BÅTERIK AB

BÅTERIK har varit aktiv båtförmedlare de senaste 35 åren.
Jag hjälper till med förmedling av Er båt. Under förmedlingstiden tar jag hand om visningar och provturer efter bokade tider, Ni nyttjar båten under tiden. Hjälper till med finansiering och försäkringar. Ombesörjer även värdering av Er båt samt transporter.

Välkomna

Erik Mälstad
BÅTERIK AB
Mobil: +46 707 59 45 45